Logo
Úvodní stránka Kontakty Informace Tiskopisy Revitalizace Napište e-mail

TOPlist

Valid HTML 4.01 Transitional

Správa nemovitostí Profil společnosti   Nabídka služeb   Oprávnění

Úvod:

     Vážení návštěvníci internetových stránek Správa domů Třešť, děkujeme za projevený zájem o naší činnost. Na našich stránkách získáte informace z oblasti specifických činností souvisejících se správou, údržbou a opravou bytového domu. Dovolte tedy několik slov úvodem.

Co je míněno správou bytů?

     Pod tímto pojmem se rozumí zpravidla povinnost vlastníka starat se o svůj majetek. Pokud se jedná o dům s více byty, znamená to pro vlastníky vyřizování související agendy a administrativy dané příslušnými právními předpisy , zajišťování běžné i havarijní údržby a oprav nemovitého majetku, provádění rekonstrukcí, zabezpečování služeb spojených s užíváním bytu. Správu si lze sjednat v mnoha podobách, od té která zajišťuje nejnutnější služby až po celkové zastoupení vlastníka v oblasti hospodaření s majetkem. Pro tyto činnosti je potřebná součinnost s technikem, realitním odborníkem, advokátem, ekonomem - účetním daňovým poradcem.

Sami nebo se správcem?

     Vlastníci si mohou samozřejmě spravovat svůj majetek sami vlastními silami. Je třeba si však uvědomit, že správa vyžaduje odbornou péči. Správa domu není jen o tom, že pojistku na chodbě dokáže vyměnit skoro každý. Jedná se o velké spektrum předpisů, zákonů, vyhlášek a nařízení které je třeba respektovat. Zejména ti, kteří se stali vlastníky bytu v bytovém domě si neuvědomují, že vlastní ne jenom svůj konkrétní byt, ve vymezený dle zak. o vlastnictví bytů, ale také podíl na společných částech domu a že musí dodržovat dohodnutá nebo zákonem daná pravidla.
     Tyto činnosti není možno zvládnou jedním člověkem po zaměstnání ale je třeba součinností mnoha odborníků či firem.
     Správa bytového fondu by neměla být "přidruženou výrobou" či doplňkem k jiné nesouvisející činnosti. Naše kancelář se proto soustředí na aktivity související se správou a provozem nemovitostí.

Jak je to s kompetencemi při správě majetku?

     Převládají obavy vlastníků, že pokud si nebudou správu svého majetku zajišťovat sami, ztratí kontrolu nad rozhodováním, co se opraví a kolik to bude stát a kontrolu nad svými finančními prostředky. Toto je však velmi zavádějící představa. Veškerou údržbu a opravy provádíme na základě rozhodnutí vlastníka. Zorganizujeme výběrové řízení na zhotovitele zakázky či poskytování služeb doporučíme nejlepší řešení, ale rozhodnutí je na vlastníkovi. Vždy respektujeme rozhodnutí vlastníka a respektujeme jeho pokyn. Veškeré finanční operace jsou vykonávány na základě smluvních ujednání a odsouhlasení vlastníkem. Úroky z vkladů zůstávají samozřejmě výnosem vlastníků. Navrhneme optimální řešení financování oprav a údržby domu, poskytování služeb souvisejících s bydlením, můžeme doporučit dodavatele, ovšem rozhodující je slovo majitele.

K čemu slouží tyto internetové stránky?

      Tyto internetové stránky slouží jako komunikační prostředek pro vedení Společenství vlastníků (SVJ) - zejména pro předsedu společenství se správcem. Zde najdou potřebné informace ke své činnosti, aniž by museli navštívit naší kancelář. Jednotlivý vlastníci bytů zde mohou získat potřebné informace, co mají učinit v různých situacích od provozních záležitostí po dispozice s bytem či finančními záležitostmi spojenými s běžným provozem domácnosti.

Co stránky obsahují?

     Stánky obsahují zejména kontakty a internetové propojení na jednotlivé pracovníky naší kanceláře, přehled a nabídku poskytovaných služeb naší kanceláře , údaje o jednotlivých nemovitostech, informace pro vlastníky a nájemce, znění nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády , otázky pojištění atd. Vlastníci mohou prostřednictvím inter-netu vznášet požadavky na zajištění oprav či dalších služeb.

     Těšíme se na další spolupráci s Vámi, stávajícími zákazníky a rádi se seznámíme se zákazníky novými, kteří projeví o naše služby zájem. Kontakty najdete na našich stránkách.

Spodní pruh