Logo
Úvodní stránka Kontakty Informace Tiskopisy Revitalizace Napiąte e-mail Správa nemovitostí

Předpisy, zákony a vyhlášky:

Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník vybrané § 663-723 s ohledem na byty
Zákon 72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů
Zákon 102/1992 Sb. Doplňuje a upravuje Občanský zákoník
Zákon 116/1990 Sb. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Zákon 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření s energií
Zákon 50/1976 Sb. Stavební zákon platný do 31.12.2006
Zákon 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
Zákon 183/2006 Sb. Nový stavební zákon platný od 1.1.2007
Zákon č. 89/2012 Sb - Nový občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb - Zákon o obchodních korporacích
Zákon č. 67/2013 Sb - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Vyhláška 151/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví účinnosti užití energie
Vyhláška 152/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a TUV
Vyhláška 477/2006 Sb Vyhláška určuje rozdělení nákladů na TUV pro více odběrných míst
Vyhláška 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování tepla a teplé vody mezi konečné spotřebitele
Vyhláška 372/2001 Sb. KOMENTÁŘ
Nařízení vlády 322/2000 Sb., kterými se vydávají vzorové stanovy SVJ
Nařízení vlády 258/1995 Sb, kterým se provádí Občanský zákoník -opravy v bytě
Nařízení vlády 63/2006 Sb. Použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
Nařízení vlády 371/2004 Sb Vzorové stanovy SVJ
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb
Nález Ústavního soudu, kterým se doplňuje a upravuje občanský zákoník
Program na podporu oprav bytových panelových domů
Havarijní opravy panelových domů
Metodický pokyn 372

Odkazy na zajímavé stránky:

Energetické průkazy (štítky) budovy
Databáze měst a obcí ČR
Daňové formuláře
Databáze dotačních programů
Energetický regulační úřad
Finanční kalkulačka
Informace Ministerstva vnitra ČR
Informace pro každého
Nálezy a rozhodnutí ústavního soudu
Národní registr certifikovaných organizací
Občanské sdružení majitelů domů
Podání daně z nemovitosti
Pokyny D Ministerstva financí ČR
Portál veřejné správy ČR
Sdružení nájemníků
Státní fond rozvoje bydlení
Technické zařízení budov
Účetní aktuality
Státní úřady
Armatury(termostatické ventily k radiátorům)
O teple obecně
Spodní pruh