Logo
Úvodní stránka Kontakty Informace Tiskopisy Revitalizace Napište e-mail Správa nemovitostí Úvod             Nabídka služeb             Oprávnění

Představení naší kanceláře:

Jiří Obořil , OB FINANCE s.r.o.
správa nemovitostí a realitní činnost

     Vážená paní, vážený pane,

     dovolte nám, abychom v krátkosti představili naší kancelář, která se zabývá od r. 1994 finančním plánováním v oblasti bankovních produktů se zaměřením na privatizaci bytového fondu měst a společností , od r. 2003 pak

s p r á v o u   n e m o v i t o s t í
a
r e a l i t n í     č i n n o s t í.

     Naše kancelář převádí do osobního vlastnictví bytový fond ve více místech našeho kraje, jsme tedy kanceláří regionální.

     Dovolte několik slov o naší činnosti v minulém období. Naše kancelář prováděla a provádí finanční plánování. Od r.1994 jsme v návaznosti na finanční řešení začali pro města, obce a společnosti s převodem bytů dle zák.72/1994 Sb. V této oblasti jsme dosáhli nezanedbatelných výsledků. V našem regionu máme dokončené převody v těchto společnostech, městech a obcích:

Nábytek Telč a.s., Agrostroj Třešť a.s., Intea Třešť a.s., Kostelecké uzeniny a.s., Vysočina Hodice a.s., Obec Horní Cerekev, Obec Malý Beranov, Snaha Jihlava k.d., PSJ spol.s r.o., Město Polná, Obec Uherčice, Obec Staré Město pod Landštejnem, Obec Větrný Jeníkov, Město Třešť, Městys Batelov a další.

     O zabezpečení této vysoce odborné a organizačně náročné činnosti se v naší kanceláři starají dva pracovníci a tři externí spolupracovníci.

     V roce 2003 jsme přistoupili na základě požadavků našich klientů, kterým naše kancelář převedla byty do osobního vlastnictví (v našem regionu jsme převedli do osobního vlastnictví na 725 bytů a založili na 53 Společenství vlastníků bytových jednotek), ke správě bytových domů na základě zák. č.89/2012 Sb. Domníváme se a zkušenosti z již převzatých domů do naší správy to potvrzují, že vstup naší kanceláře do této oblasti přináší našim klientů nemalé výhody, viz: nabídka služeb, zejména pak finanční profit opírající se o naší dlouholetou zkušenost ve finančnictví. (viz OB FINANCE s.r.o.)

     Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.

Obořil Jiří
Majitel společnosti

Spodní pruh